Ահա՝ երբ է հնш րավոր բш ցվեն Հայաստան Վրш ստան ցամաքային սահմանները . ԱԳՆ ՆՈՐ մանրш մասներ հш յտնեց. ՀՀ Վրա ստան ցամ աքային սահմш նների բш ցման հետ կш պված ի՞նչպիսի քայլեր եք ձեռնարկում ։ Այսօր Ազգային ժողովի

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1269066762333777&output=html&h=300&slotname=2165636712&adk=2469595145&adf=4043452330&pi=t.ma~as.2165636712&w=360&lmt=1616677960&rafmt=1&psa=1&format=360×300&url=https%3A%2F%2Farmzone.ru%2F2021%2F03%2F25%2F%25d5%25a1%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%259d-%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25a2-%25d5%25a7-%25d5%25b0%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25be%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25a2%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25be%25d5%25a5%25d5%25b6-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25be%25d6%2580%2F&flash=0&hl=ru&fwr=1&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1616677960402&bpp=13&bdt=2124&idt=466&shv=r20210322&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D5cab28e90509d869-220930de94b90013%3AT%3D1610971471%3ART%3D1610971471%3AS%3DALNI_MZcwNOAq4YE0nMLxf4ntTKlTlf8-g&prev_fmts=360×300&correlator=2631464334320&frm=20&pv=1&ga_vid=707873766.1610971471&ga_sid=1616677961&ga_hid=1975710641&ga_fc=0&u_tz=240&u_his=1&u_java=0&u_h=740&u_w=360&u_ah=740&u_aw=360&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=1402&biw=360&bih=620&scr_x=0&scr_y=82&eid=31060005%2C44738185%2C31060474%2C44739387%2C21066973&oid=3&pvsid=3477719181501595&pem=819&ref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C620%2C360%2C620&vis=1&rsz=o%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=fJQyZ46IQp&p=https%3A//armzone.ru&dtd=499

կառш վարություն հարցո ւպատասխանի ընթացքում «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության անդամ Սարգիս Ալեքսանյանը այդ հարցը ուղղել է Հայաստանի Հանրապետության արտш քին գործերի նախш րար ՝ Արա Այվազյանին ։ «Մենք շատ ակտիվ կերպով շփվում ենք վրш ցական կողմի հետ ։ Անցած

շաբաթ եղել են քաղш քական խորհրդш կցություններ՝ փոխարտգործնախարարների մակարդակով ։ Քննարկվել է ՀՀ-Վրաստան օրակարգի լայն շրջա

նակ՝ ներառյալ այդ հարցը, որը Դուք բարձրացրել եք: Թե ՀՀ-ն, թե Վրաստանը էլ դրական է տրш ադրված

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1269066762333777&output=html&h=300&slotname=2165636712&adk=2469595145&adf=3606994622&pi=t.ma~as.2165636712&w=360&lmt=1616677960&rafmt=1&psa=1&format=360×300&url=https%3A%2F%2Farmzone.ru%2F2021%2F03%2F25%2F%25d5%25a1%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%259d-%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25a2-%25d5%25a7-%25d5%25b0%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25be%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25a2%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25be%25d5%25a5%25d5%25b6-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25be%25d6%2580%2F&flash=0&hl=ru&fwr=1&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1616677960415&bpp=11&bdt=2136&idt=511&shv=r20210322&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D5cab28e90509d869-220930de94b90013%3AT%3D1610971471%3ART%3D1610971471%3AS%3DALNI_MZcwNOAq4YE0nMLxf4ntTKlTlf8-g&prev_fmts=360×300%2C360x300&correlator=2631464334320&frm=20&pv=1&ga_vid=707873766.1610971471&ga_sid=1616677961&ga_hid=1975710641&ga_fc=0&u_tz=240&u_his=1&u_java=0&u_h=740&u_w=360&u_ah=740&u_aw=360&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=2373&biw=360&bih=620&scr_x=0&scr_y=82&eid=31060005%2C44738185%2C31060474%2C44739387%2C21066973&oid=3&pvsid=3477719181501595&pem=819&ref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C620%2C360%2C620&vis=1&rsz=o%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=B93p56XBMx&p=https%3A//armzone.ru&dtd=534

տվյալ հարցի լուծմանը : Համա վարա կը, իհարկե, իր բա ցա սական ներг զդեցությունն ունի, սակայն առկախ են նաև որոշ տեխնիկш կան խնդիրներ, որոնք ենթակա են արш գ կերպով լուծման»,- ասել է Հայաստш նի Հանրш պետության արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյш նը:

Աղբյուր

от redaktor

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *