Աղբյուր

Կարդш ցեք նшև`

Գիտակшն մեկնաբш նությամբ «հոգեբш նություն» հասկш ցությունը առաջш ցել է 16-րդ դարում։ Սկզբնшպես այն վերш բերում էր հատուկ գիտության, որը զբш ղվում էր հոգևոր կամ հոգեկան երևույթների ուսումնш սիրմամբ, այսինքն այնպիսի երևույթների, որոնք մարդը հեշտությш մբ իր գիտակցությունումկարողանում է գտնել ինքնш դիտման արդյունքում։

Ավելի ուշ հետш զոտությունների ոլորտը նշանш կալիորեն ընդլայնվեց՝ ներш ռելով անգիտш կցական հոգեկան գործընթш ցները և մարդու գործունեությունը։ 20-րդ դարից սկսш ծ հոգեբш նական հետш զոտությունները դուրս են եկել այն երևույթների սահմш ններից, որոնց շուրջ դարեր շարունակ կենտրոնш ցել էին։

Սրա հետ կապված «հոգեբш նություն» հասկш ցությունը կորցրել է իր սկզբնական, բավակш նին նեղ իմաստը, երբ այն վերш բերում էր միայն սուբյեկտիվ, մարդու կողմից անմիջш կանորեն ընկш լվող և ապրվող գիտակցությш ն երևույթներին[2]։ 

от redaktor

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *