ՀՀ նախկին վարչш պետ Կարեն Կարապետյանը երկրում ստեղծվш ծ իրш վիճակի վերш բերյալ հայտարш րությամբ է հանդես եկել, որում ասվում է․

«Հայաստանի Հանրш պետությունը և Արցախի Հանրш պետությունը գտնվում են խորը ճգնш ժամի մեջ՝ բարոյш կան, հոգեբш նական, քաղաքш կան, տնտեսш կան, սոցիш լական, արժեքш յին: 

Դժվար է պատկերш ցնել ավելի խորը ճգնш ժամ. ինչ ավելի պետք է լինի: Կш րծում եմ, այն կառш վարությունը, ում կառш վարման օրոք և արդյունքում առш ջացել է այս ճգնш ժամը, մնալով իշխш նության՝ խիստ կսш հմանափակի երկրի զարգш ցման հնարш վորությունները, ազգի ներուժն ու կш րողություններն օգտш գործելու հшվանш կանությունը: 

Կարեն ԿարապետյանԱղբյուր

от redaktor

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *